top of page
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave bol oficiálne založený 1. septembra 2013. Hlavnou motiváciou k založeniu Ústavu bolo zlepšenie a skvalitnenie medicínskeho vzdelávania na LF UK modernými metódami. Úlohou simulačného centra je tiež čiastočne kompenzovať študentom praktické skúsenosti v situáciách, ak pacienti z rôznych dôvodov odmietajú vyšetrenie študentmi LF UK, v dôsledku čoho študentom chýbajú elementárne návyky komunikácie s pacientom. 
 
LF UK vyčlenila zo svojho rozpočtu zdroje, z ktorých sa financovala kúpa štyroch pacientskych simulátorov:
 
  •  2 dospelé pacientske simulátory - iStan a HAL 3101
  •  1 pediatrický pacientsky simulátor (s fyziológiou 5 - 9 ročného dieťaťa) - HAL 3005
  •  1 novorodenecký pacientsky simulátor (s fyziológiou novorodenca - dieťaťa do jedného roku života) - HAL 3010
 
V priebehu roku 2014 prebehla rozsiahla rekonštrukcia bývalých priestorov Ústavu súdneho lekárstva. Súčasťou rekonštrukcie bolo okrem iného aj vytvorenie troch nových učební a riadiaceho centra. Ústav sa do nových priestorov presťahoval 1.10.2014 a v polovici októbra 2014 bola spustená výučba.
 
 
 
 
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava

SimMed-BA: Medicínske Simulačné  

                       Centrum Bratislava

                             

bottom of page